24 สิงหาคม 2562 "ยีราฟ" ใกล้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7874926/
การประชุมสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Conference) หรือที่รู้จักกันในชื่อ CITES ลงมติเพื่อปกป้องสายพันธุ์ “ยีราฟ” ในฐานะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นครั้งแรก การลงมติของ CITES ครั้งนี้จะนำไปสู่การคุ้มครองยีราฟทั่วโลก รวมทั้งการห้ามซื้อขายชิ้นส่วนของยีราฟ เช่น กระดูก หนัง และเนื้อยีราฟ ซูซาน ลีเบอร์แมน แห่งองค์กร Wildlife Conservation Society กล่าวว่าคนทั่วไปคิดว่ายีราฟมีอยู่มากมายในแอฟริกา แต่ในความเป็นจริง สัตว์สายพันธุ์นี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งเกิดจากจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ถิ่นที่อยู่อาศัยน้อยลง ปัญหาความแห้งแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการถูกฆ่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำชิ้นส่วนไปขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางส่วนทางตะวันออกและตะวันตกของแอฟริกา ที่ประชุม CITES ชี้ด้วยว่า ปัจจุบันจำนวนยีราฟในธรรมชาตินั้นมีอยู่ไม่กี่หมื่นตัว ซึ่งน้อยกว่าจำนวนช้างแอฟริกันเสียอีก ขณะเดียวกันรายงานด้านสัตว์ป่าโลกระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าชิ้นส่วนผิดกฎหมายของยีราฟ